دفتر هواپیمایی مدار

سریلانکا | Sri lanka
مبدا مقصد مدت اقامت هتل خدمات تاریخ ایرلاین جزئیات
تهران کلمبو 7 شب
ozo colombo+citrus
BB 06 بهمن ماه
4690000
تومان
مشاهده تور
تهران کلمبو 2+5 شب
cinamon grand+riu sri
BB 20 بهمن ماه
4690000
تومان
مشاهده تور
تهران کلمبو 2+4 شب
cinamon lake side+sinamon bey
BB 28 اسفند ماه
6150000
تومان
مشاهده تور
مبدا
مقصد
مدت اقامت